Kệ mica trưng bày: kệ mica hiện nay đang được xem là sản phẩm giúp quảng cáo tốt cho mặt hàng mỹ phẩm, bởi đặc tính trong suốt sang trọng của chất liệu. 
kệ mica
kệ mica
Kệ mica Ellips được ngăn 4 bậc tương ứng 4 loại sản phẩm gel dưỡng tóc khác nhau, bậc trên cùng có thể kết hợp trưng bày tờ gấp kèm theo.
Kệ mica trưng bày được dán nội dung quảng cáo bao quanh.
kệ mica
kệ mica